Projects

 

Wine. 2

Collaborators. 2

Grants. 2

Publications. 2

Mushrooms. 3

Collaborators. 3

Grants. 3

Publications. 3

Fossil and degraded DNA.. 4

Collaborators. 4

Grants. 4

Publications. 4

Software. 6

Collaborators. 6

Grants. 6

Finished programs. 6

Publications. 6

Immunogenetics. 7

Immunogenetics. 7

Collaborators. 7

Grants. 7

Publications. 7

Paternity and kinship. 13

Collaborators. 13

Grants. 13

Software. 13

Publications. 13

Non sequitur. 14

 


Wine

Collaborators

·       Geeps Software: Bc. Ivan Drábek

·       Department of Analytical Chemistry, Science Faculty of Palacky University Olomouc: Doc.RNDr.Petr Bednář, PhD., Prof.RNDr.Juraj Ševčík, CSc.

·       Department of Biochemistry, Science Faculty of Palacky University Olomouc: Prof. RNDr.Ivo Frebort, PhD. et PhD., Doc.Mgr.Marek Šebela, PhD.

·       Science Faculty of Silesian University Opava: Doc.Ing.Petr Sosík, PhD.

·       Institute of Analytical Chemistry of Academy of Sciences Brno: Ing.Karel Klepárník, CSc.

Students

·       Bc. Michaela Jalůvková (Mgr., Palacky University Olomouc)

·       Bc. Tomáš Jurček (Mgr., Palacky University Olomouc)

·       Petra Trčková (Bc., Palacky University Olomouc)

·       David Opletal (Bc., Silesian University Opava)

Grants

·       I.Frebort J.Drábek: Typizace degradované DNA bezu černého (Sambucus nigra) a révy vinné (Vitis vinifera) pomocí molekulárně genetických metod MŠMT 1K04

 

Publications

·       Drabek J. Sampanske a husenicek rolni. Vinarsky obzor 2002; 6:279.

·       Drabek J. DNA znacky na vinete. Vinarsky obzor 2002; 11(95):515.

·       Drabek J. Genotypizace mikrosatelitu a reva vinna. Vinarsky obzor 2002; 95(3):109-111.

·       Drabek J. Cervene vino na Everestu. Vinarsky obzor 2003; 96(9):411.

·       Drabek J. Legenda o slepem Domu Perignonovi. Vinarsky obzor 2003; 96(6):280.

·       Drabek J, Bednar P. V jednoduchosti je krasa: anthokyaniny v cervenem vine. Vinarsky obzor 2004; 6(97):280-281.

·       Drabek J. Bioinformatici se vrhli na revu vinnou ... Vinarsky obzor 2005; 2(98):67-69.

·       Jaluvkova M, Jurcek T, Drabek J. PCR detection of Sambucus nigra colouring additive in wine - preliminary study. VI.mezinarodni konference doktorandu a pregradualnich studentu "Genetika a slechteni zvirat", Prerov 19.5.2005, VIth International Conference of PhD.and MSc.Students "Genetics and Animal Breeding", Prerov 2005 , 150-151. 19-5-2005.  Mendel University of Agriculture and Forestry Brno.

·       Drabek J. Kdyz nekdo rekne: "Ja vino nemuzu". Vinarsky obzor 2004; 7-8:359.

 

 


Mushrooms

Collaborators

·       Geeps Software: Bc. Ivan Drábek

·       Department of Biochemistry, Science Faculty of Palacky University Olomouc: Prof. RNDr.Ivo Frebort, PhD. et PhD.

·       Science Faculty of Silesian University Opava: Doc.Ing.Petr Sosík, PhD.

·       Pedagogical Faculty of Palacky University Olomouc: Prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc.

Students

·       Petra Trčková (Bc., Palacky University Olomouc)

·       Petra Borková (Bc., Palacky University Olomouc)

·       David Opletal (Bc., Silesian University Opava)

Grants

·       GAČR applied

Publications

·       Hajduch M, Drabek J, Raclavsky V, Kotala V,  Michalek T, Zelenkova I. Diversity among wild type and vaccination strains of Trichophyton verrucosum investigated using random amplified polymorphic DNA analysis. Folia Biologica Prague 1999; 45(4):151-156.

·       Drabek J. Molecular genetics identification of the Death Cap (Amanita phalloides). 10.Interdisciplinary Czech and Slovak Toxicological Conference, Toxcon 2005, Olomouc, Czech Republic, September 14-16, 2005 1[1], 1. 2005.


Fossil and degraded DNA

Collaborators

·       Archeology Centrum Olomouc: PhDr.Jaroslav Peška

·       Science Faculty of Silesian University Opava: Doc.Ing.Petr Sosík, PhD.

·       Florida International University: Prof. Bruce McCord, PhD.

·       Forensic DNA Service: Daniel Vaněk, PhD.

Grants

·       B.McCord: National Institute of Justice (NIJ) award 2002-IJ-CX-K007 Miniplexes

·       AMVIS applied

·       NIJ applied

Publications

·       Drabek, J. [Amplifikacni alternativy PCR]. seminar: PCR v medicine II, Vystaviste Brno, 8.11.2000.

·       Drabek J. A commented dictionary of techniques for genotyping. Electrophoresis 2001; 22(6):1024-1045.

·       Drabek, J. Jak namnozit nukleovou kyselinu? [How to amplify a nucleic acid?]. 24.10.2001, 14:45, seminar Ustavu imunologie LF UP a FN Olomouc. 2001.

·       Drabek J, Petrek M. Sugar, laundry detergent, and salt method of extraction of deoxyribonucleic acid from blood. Biomedical Papers 2002; 146(2):37-39.

·       Drabek J, Chung D, Opel KL, McCord BR. Studies on the application of shorter STR amplicons (Miniplexes) in the analysis of degraded DNA . 14th International Symposium on Human Identification . 2003.

·       Chung D, Drabek J, Opel KL, Butler JM, McCord BR. A study on the effects of degradation and template concentration on the amplification efficiency of the STR Miniplex primer sets. J Forensic Sci 2004; 49(4):733-740.

·       Drabek J, Chung D, Opel KL, McCord B. 6L02 The application of human microsatellite genotyping in the analysis of degraded DNA: Miniplex kits . Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Rerum Naturalium Proceedings of the XIXth Meeting of the Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology, Olomouc, August 31 - September 3, 2004[Supplement Chemica 43S], 181. 2004. XIXth Meeting of Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology, Olomouc, August 31 - September 3, 2004.

·       Drabek J, Chung D, Butler JM, McCord BR. Concordance study between Miniplex assays and a commercial STR typing kit . J Forensic Sci 2004; 49(4):859-860.

·       Chung DT, Drabek J, McCord BR. The use of bovine serum albumin and low-melting temperature agarose as an effective tool to relieve PCR inhibition of the Miniplex primer sets. Journal of Forensic Sciences . 2005.

·       Drabek J. Profilovani DNA pri hromadnych katastrofach na prikladu World Trade Centra 2001. Kriminalisticky sbornik 2005; 5:40-45.

·       McCord B, Opel KL, Chung D, Drabek J, Tatarek N, Jantz LM et al. The development of miniplex primer sets for the analysis of degraded DNA. Proc SPIE 2005; 5778:617-625.

·       Opel KL, Chung DT, Drabek J, Tatarek N, Jantz LM, McCord B. The application of Miniplex primer sets in the analysis of degraded DNA from human skeletal remains. J Forensic Sci 2005. in press


Software

Collaborators

·       Geeps Software: Bc. Ivan Drábek

·       Science Faculty of Silesian University Opava: Doc.Ing.Petr Sosík, PhD.

Students

·       Bc. Petr Linhart (Mgr., Silesian University Opava)

·       Bc. Tomáš Hánl (Mgr., Silesian University Opava)

·       Petr Kazda (Bc., Silesian University Opava)

·       Roman Petrla (Bc., Silesian University Opava)

·       David Opletal (Bc., Silesian University Opava)

Grants

·       V.Chalupová, J.Drábek, M.Petřek: Tématický okruh F3 – Inovace studijních programů biomedicínských oborů – Zkvalitnění výuky obecné a molekulární genetiky tvorbou videolekcí č.0725 [Innovation of biomedicine teaching by multimedia]

·       AMVIS applied

·       MŠMT applied

Finished programs

·       Verado

·       Genim

·       mixPCR

·       GenSoft (CaseAssistant and UJEC)

·       Výpočet pravděpodobnosti rodokmene

Publications

·       Linhart P, Sosik P, Drabek J. Tree Climbing with a Saw: computing numerator and denominator of likelihood ratio in the paternity/kinship DNA testing. Bioinformatics II Invex 2004, 13.10.2004

·       Drabek J, Drabek I. MixPCR: combinatory tool for multiplexing of DNA profiling primers. 10.Interdisciplinary Czech and Slovak Toxicological Conference, Toxcon 2005, Olomouc, Czech Republic, September 14-16, 2005 1[1], 1. 2005.

 
Immunogenetics

Collaborators

·       Geeps Software: Bc. Ivan Drábek

·       Department of Immunology and Immunogenetics, Teaching Hospital Olomouc: Doc.MUDr.Adela Bártová, CSc. (retired), Prof.MUDr.Martin Petřek, CSc., Prof.MUDr.Evžen Weigl, CSc.,

·       Laboratory of Experimental Medicine Olomouc: MUDr.Marian Hajdúch, PhD.

·       Oxford Mike Bunce, PhD., Prof. Ken Welsh, PhD.

·       Immunogenetics Laboratory of Prof. Ekkehart Albert, MD, PhD.

·       University of Vienna: Prof.Gottfried Fischer, MD. PhD., Prof. Wolfgang Mayr, MD., Dr.H.C., PhD.

·       Students

·       Vlaďka Dostálová (Mgr., Charles University, Praha; Pharmaceutical faculty in Hradec Kralove)

·       MUDr. Agáta Gibejová (PhD., Palacky University Olomouc)

·       MUDr. František Mrázek (PhD., Palacky University Olomouc)

·       MUDr.Zuzana Čermáková (PhD., Palacky University Olomouc)

Grants

·       M.Petřek, V.Kolek, E.Weigl, J.Drábek: Imunologie a imunogenetika zánětu: buněčné a molekulární mechanismy zánětlivých reakcí v plících [Immunology and immunogenetics of inflammation in the lungs], Fond rozvoje VŠ 1996

·       A.Bártová, J.Drábek, K.Szabová: Typizace HLA-C antigenů pomocí skupinově specifické amplifikace a hybridizace se sondami [HLA-C typing by PCR-SSO], IGA MZ ČR 1996-7

·       M.Hajdúch, J.Drábek: et al.: Současné možnosti imunologické a imunogenetické diagnostiky IDDM, IGA MZ 1996-7

·       A.Kolek, Z.Kolář, J.Drábek et al.: FAS/FAS-L interakce při vzniku a rozvoji celiakie [FAS/FAS-L interaction in coeliakia] IGA MZ ČR NE6197 2000-2002

·       E.Weigl: Studium alergií a imunopatologických procesů se zánětlivou složkou. MSM 151100002.[Allergy and immunopathology processes with inflammation]

·       B.McCord: National Institute of Justice (NIJ) award 2002-IJ-CX-K007 Miniplexes

·       I.Frebort J.Drábek: Typizace degradované DNA bezu černého (Sambucus nigra) a révy vinné (Vitis vinifera) pomocí molekulárně genetických metod MŠMT 1K04

Publications

· Perutkova K, Drabek J. Stanoveni HLA antigenu II. tridy metodou PCR-SSP. Abstrakta 3 pracovnich dnu transfuzni sluzby ve Strazi pod Ralskem 1994; 1:88-89.

· Drabek J, Schmidt M, Brunnler G, Bartova A, Albert ED. HLA-DRb typing in Czech Republic. European Journal of Immunogenetics 1995; 22:122.

· Drabek J, Hildebrandt B, Luderschmidt C, Albert ED. Subtyping of DR11 positive patients with scleroderma. Human Immunology 47, 36. 1996.

·       Drabek J, Boenisch J, Bartova A, Albert ED. HLA-C typing by PCR-SSO of Munich and Olomouc panel donors. 4.Jahrestagung Deutsche Gesselschaft fuer Immungenetik 1, abs. 1996.

·       McNicholas A, Yao Z, Hammond N, Dondi E, Cuccia MC, Bartova A et al. Subtypes of B44 in six different populations. Human Immunology 47, 9. 1996.

·       Drabek J, Bartova A, Albert E, Ambruzova Z, Bunce M. Molekularne geneticka typizace antigenu HLA-C. Abstrakta X.Imunohematologickeho sympozia a VII.Pracovnich dnu transfuzni sluzby 1, 1. 1997.

·       Drabek J, Bartova A, Petrek M, Ambruzova Z, Szabova K, Hajduch M et al. Czech normal. In: Terasaki P, editor. HLA 1997. Los Angeles: UCLA, 1997: 205.

·       Drabek J, Petrek M, Ambruzova Z, Bartova A. Frekvence HLA-DPB1* v moravske populaci zjistene pomoci PCR-SSP. Imunologicky zpravodaj 12[2], 29. 1997.

·       Drabek J, Bartova A, Petrek M, Ambruzova Z, Szabova K, Hajduch M et al. Czech IDDM. In: Terasaki PI, editor. HLA 1997. Los Angeles: UCLA, 1997: 374.

·       Drabek J, Hajduch M, Ambruzova Z, Antalek P, Noskova V, Bartova A et al. Studium asociace IDDM s HLA antigeny II.tridy v ceske populaci. Cesko-Slovenska Pediatrie 1997; 52(11):831-836.

·       Drabek J, Ambruzova Z, Hajduch M, Antalek P, Venhacova J, Bartova A. Detection of IDDM susceptibility alleles by PCR-SSP in patients/controls from Northern Moravia. European Journal of Immunogenetics 24, 52. 1997.

·       Drabek J, Petrek M. Frekvence mutace genu pro chemokinovy receptor CCR-5 v CR. Imunologicky zpravodaj 12[2], 28. 1997.

·       Hajduch M, Antalek P, Drabek J, Venhacova J, Gojova L, Feketova G et al. Imunologicka a imunogeneticka charakterizace souboru deti s IDDM. Imunologicky zpravodaj 12[2], 45. 1997.

·       Kolek V, Drabek J, Petrek M, Lenhart K, Bartova A. HLA antigens in the Moravian patients with cryptogenic fibrosing alveolitis. European Journal of Immunogenetics 24, 63. 1997.

·       Kolek V, Petrek M, Drabek J, Lenhart K, Bartova A. Immunogenetic study of cryptogenic fibrosing alveolitis: the Moravian experience. Sarcoidosis, Vasculitis and Diffuse Lung Diseases 14, 36. 1997.

·       Kolek V, Lenhart K, Drabek J, Petrek M, Bartova A, Komenda S. HLA antigens in Czech patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Respiratory and Critical Care Medicine 155[4], A318. 1997.

·       Kolek V, Lenhart K, Bartova A, Petrek M, Komenda S, Drabek J. Imunogeneticke aspekty kryptogenni fibrotizujici alveolitidy. Studia Pneumologica et Phtiseologica 1997; 57(3):104-105.

·       Petrek M, Drabek J, Kolek V, Puscinska E. IL1-RA polymorphism in interstitial lung disease. Immunology Letters 56[1-3], 411. 1997.

·       Petrek M, Drabek J, Kolek V, Szabova K, Slacikova P, Puscinska E et al. Polymorfismus genu pro IL-1RA u pacientu se sarkoidozou a fibrotizujici alveolitidou. Imunologicky zpravodaj 12[2], 129. 1997.

·       Santava A, Utikalova A, Bartova A, Drabek J, Santavy J, Scheinar J. Familial hydronephrosis unlinked to the HLA complex. American Journal of Medical Genetics 1997; 70( 2):118-120.

·       Drabek J, Petrek M. HLA-DPB1 a sarkoidoza v ceske populaci. Imunologicky zpravodaj 1998; 13(1):26-31.

·       Drabek J, Petrek M. 32 bp deletion in CCR-5 gene and human immunodeficiency virus epidemic in the Czech Republic. Acta Virologica 1998; 42(2):121-122.

·       Drabek J, Vranova K, Ambruzova Z, Petrek M,  Bartova A, Weigl E. Class I typing by PCR-SSP in Olomouc. Bone Marrow Transplantation 1998; 22:S23-S26.

·       Drabek J, Ambruzova Z, Petrek M, Vranova K, Weigl E. Czech normal. In: Gjertson DW, editor. HLA 1998. Lenexa, Kansas: ASHI, 1998: 124-125.

·       Kolek A, Bartova A, Drabek J, Lenhart K, Albert E. Vyskyt HLA DQA1 a DQB1 alel u nemocnych s celiakii. Cesko-Slovenska Pediatrie 1998;  53(12):741-743.

·       Petrek M, Kolek V, Mrazek F, Slacikova P, Drabek J, du Bois RM et al. Expression of lymphocyte attractant chemokines in sarcoidosis. Sbornik 9 ceskeho a slovenskeho pneumoftiseologickeho kongresu s mezinarodni ucasti 1998; 1:71-72.

·       Petrek M, Drabek J, Kolek V, Lympany P, Welsh K, du Bois RM. HLA-DPB1 polymorphisms in Czech patients with sarcoidosis. Immunology 95, 45. 1998.

·       Petrek M, Drabek J, Kolek V, Ambruzova Z, Lympany PA, du Bois RM et al. HLA-DPB1* Glu 69+ alleles in Czech patients with sarcoidosis. European Journal of Immunogenetics 25, 69. 1998.

·       Petrek M, Kolek V, Drabek J, Vranova K, Ambruzova Z, du Bois RM et al. HLA-DPB1* Glu 69+ alleles are not associated with sarcoidosis in Czech patients. Sbornik 9.ceskeho a slovenskeho pneumoftiseologickeho kongresu s mezinarodni ucasti 1, 71. 1998.

·       Drabek J. Study of human genetics in MHC region: application of PCR-based molecular genetics methods to HLA class I and II typing. University of Palacky, Olomouc, 1999.

·       Drabek J, Bunce M, Fae I, Ambruzova Z, Dunn P, Ross J et al. Characterization of a novel HLA-A*24 allele containing an HLA-A*03 sequence motif. Tissue Antigens 1999; 54(1):98-101.

·       Fae I, Drabek J, Bunce M, Ambruzova Z, Dunn P, Ross J et al. Characterisation of a novel HLA-A*24 allele containing an HLA-A*03 sequence motif. Deutsche Gesselschaft fur Immungenetik 1999; 7.Jahrestagung:58.

·       Merkunova A, Hajduch M, Drabek J, Gojova L, Venhacova J. Identification of risk factors for IDDM. Physiological Research 48, nestr. 1999.

·       Mihal V, Pospisilova D, Ambruzova Z, Drabek J.  Autoimmune disorders in paediatric haematology. Cesko-Slovenska Pediatrie 1999; 54:S14.

·       Mizerova M, Ambruzova Z, Drabek J. HLA-A*2418: nova hybridni alela. I.celostatni konference imunologickych laborantu, Lostice u Olomouce, hotel Strelnice, 14.-15.10.1999. 1999.

·       Petrek M, Drabek J, Kolek V, Bunce M, Gilchrist F, du Bois RM. CC chemokine receptor gene polymorphism in Czech patients with sarcoidosis. Sarcoidosis, Vasculitis and Diffuse Lung Diseases 16, 25. 1999.

·       Petrek M, Mrazek F, Drabek J, Kolek V, Weigl E, du Bois RM. Expression of the chemokine PARC in bronchoalveolar cells in patients with interstitial lung diseases. American Journal of Respiratory & Critical Care Medicine 161[3], A377. 1999.

·       Pospisilova D, Mihal V, Ambruzova Z, Drabek J, Ptoszkova H, Hak J et al. HLA-DR and DQ antigens in children with chronic form of ITP. Pediatric Research 45[5], 767. 1999.

·       Cermakova Z, Drabek J, Micekova D, Bosak V, Weigl E, Petrek M. CC chemokine receptor 5 gene polymorphism in primary Sjogren`s syndrome. Liberec . 2000.

·       Drabek J, Petrek M. HLA genotypizace: vyuziti PCR se sekvencne specifickymi primery k typizaci HLA. videoprogram, AVC UP Olomouc. 2000.

·       Drabek J, Weigl E. Alternatives of PCR for nucleic acids amplification. Scripta Medica . 2000.

·       Foley PJ, McGrath DS, Petrek M, Kolek V, Puscinska E, Drabek J et al. HLA-DRB1 position 11 residues are a common protective marker for sarcoidosis. abstract of ATS 2000, Toronto, Ontario, Canada, May 5-10 2000. 2000.

·       Kolek A, Mathonova A, Hermanova Z, Drabek J, Tichy M. Vysledky opakovanych biopsii sliznice jejuna v diagnostice celiakie. Cesko-Slovenska Pediatrie 55, S44. 2000.

·       Kolek A, Mathonova A, Hermanova Z, Tichy M, Drabek J, Gregar I. Vysledky vysetreni protilatek proti tkanove transglutaminaze u nemocnych s celiakii. Cesko-Slovenska Pediatrie 2000; 55(3):162-165.

·       Laurincova B, Pantelidis P, Drabek J, Zurkova M, Kolek V, Welsh KI et al. Interleukin-1 (IL-1) gene polymorphisms in Czech patients with interstitial lung diseases. Immunology Letters 73[2,3], 207. 2000.

·       Mrazek F, Petrek M, Sekerova V, Kolek V, Drabek J, du Bois R et al. Expression and regulation of chemokine PARC in human interstitial lung diseases. Immunology Letters 73[2,3], 205. 2000.

·       Mrazek F, Petrek M, Sekerova V, Kolek V, Drabek J, Weigl E. Vliv imunomodulatoru na expresi chemokinu PARC v plicnich bunkach. Respirace 2000; 6:29-30.

·       Petrek M, Laurincova B, Drabek J, Mrazek F, Fanning GC, Pantelidis P et al. Polymorphism of the IL-1 receptor antagonist gene in systemic sclerosis. Human Immunology 61[S1], S136. 2000.

·       Petrek M, Laurincova B, Micekova D, Bosak V, Drabek J, Weigl E. IL-1 receptor antagonist gene polymorphism in primary Sjogren's syndrome. Rheumatologia 14[2], 96. 2000.

·       Petrek M, Zurkova M, Drabek J, Gibejova A, Mrazek F, Kolek V et al. Chemokiny a jejich receptory u pacientu se sarkoidozou - klinicky vyznam. Respirace 2000; 6:23-24.

·       Petrek M, Drabek J, Kolek V, Zlamal J, Welsh KI, Bunce M et al. CC Chemokine Receptor Gene Polymorphisms in Czech Patients with Pulmonary Sarcoidosis. American Journal of Respiratory & Critical Care Medicine 2000; 162(3):1000-1003.

·       Cermakova Z, Petrkova J, Drabek J, Lukl J, Weigl E, Petrek M. W1.3: CC chemokine receptor (CCR)2 polymorphism in myocardial infarction (MI): effect on the age of MI. Immunology 104, 68. 2001.

·       Elsner HA, Drabek J, Rebmann V, Ambruzova Z, Grosse-Wilde H, Blasczyk R. Non-expression of HLA-B*5111N is caused by an insertion into the cytosine island at exon 4 creating a frameshift stop codon. Tissue Antigens 2001; 57(4 ):369-372.

·       Foley PJ, McGrath DS, Puscinska E, Petrek M,  Kolek V, Drabek J et al. Human leukocyte antigen-DRB1 position 11 residues are a common protective marker for sarcoidosis. American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology 2001; 25(3):272-277.

·       Foley PJ, McGrath DS, Puscinska E, Petrek M,  Kolek V, Drabek J et al. Human leukocyte antigen-DRB1 position 11 residues are a common protective marker for sarcoidosis. American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology 2001; 25(3):272-277.

·       Hutyrova B, Lukac J, Pantelidis P, Drabek J, Fazekasova H, Buc M et al. OP268: Association of IL-1alpha gene polymorphism with scleroderma. Immunology 104, 129. 2001.

·       Kolek A, Mathonova J, Gregar I, Hermanova Z,  Tichy M, Drabek J. Vyskyt celiakie u sourozencu a potomku nemocnych s celiakii [Occurence of celiac disease in siblings and offspring of patients with celiac disease].  Casopis Lekaru Ceskych 2001; 140(22):695-698.

·       Cernakova I, Kvasnicova M, Lovasova Z, Badova N, Drabek J, Hajduch M. Combined use of cytogenetic, FISH and PCR methods for the identification of duplication dup (4)(q31.1qter) de novo in a newborn with a suspected clinical diagnosis of Nijmegen breakage syndrome. Abstrakta 3.pracovnich dnu transfuzni sluzby ve Strazi pod Ralskem . 2002.

·       Drabek J, Gojova L, Weigl E, Mihal V, Hajduch M. Frequency of 657del(5) mutation of NBS1 gene in the Czech population by polymerase chain reaction with sequence specific primers. Cancer Genetics and Cytogenetics 2002; 138(2):157-159.

·       Hutyrova B, Pantelidis P, Drabek J, Zurkova M,  Kolek V, Lenhart K et al. Interleukin-1 gene cluster polymorphisms in sarcoidosis and idiopathic pulmonary fibrosis. American Journal of Respiratory & Critical Care Medicine 2002; 165(2):148-151.

·       Mrazek F, Sekerova V, Drabek J, Kolek V, du Bois R, Petrek M. Expression of the chemokine PARC mRNA in bronchoalveolar cells of patients with sarcoidosis. Immunology Letters 84[1], 17. 2002.

·       Petrek M, Gibejova A, Drabek J, Mrazek F, Kolek V, Weigl E et al. CC chemokine receptor 5 (CCR5) mRNA expression in pulmonary sarcoidosis. Immunology Letters 2002; 80(3):189-193.

·       Petrek M, Cermakova Z, Hutyrova B, Micekova D, Drabek J, Rovensky J et al. CC chemokine receptor 5 and interleukin-1 receptor antagonist gene polymorphisms in patients with primary Sjogren's syndrome. Clinical and Experimental Rheumatology 2002; 20(5):701-703.

·       Gibejova A, Szotkowska J, Drabek J, Kolek V, du Bois RM, Petrek M. Macrophage inflammatory protein-3beta ( MIP-3beta ) expression in sarcoidosis. Studia Pneumologica et Phthiseologica 62[Suppl.1], 33. 2004.

·       Lie BA, Mora B, Boland A, Thorsby E, Mazzilli MC, Absi L et al. Joint report from the 13th IHWS Celiac Disease Component. In: Hansen JA, Dupont B, editors. HLA 2004: Immunobiology of the Human MHC. The Proceedings of the 13. International Histocompatibility Workshop and Congress. Seattle, WA: IHWG Press, 2004.

·       Slavikova E, Skopalova M, Ambruzova Z, Mrazek F, Drabek J, Petrek M. HLA typizace pro potreby pribuzenske transplantace krvetvornych bunek - vybrane pripady. Alergie 4[Suppl.3], 52. 2004.

·       Cermakova Z, Petrkova J, Mrazek F, Drabek J, Lukl J, Petrek M. MCP-1 chemokine polymorphism in Czech patients with myocardial infarction. Genes and Immunity 2005; 6: S27.

·       Cermakova Z, Petrkova J, Arakelyan A, Drabek J, Mrazek F, Lukl J et al. The MCP-1 -2518 (A to G) single nucleotide polymorphism is not associated with myocardial infarction in the Czech population. International Journal of Immunogenetics 2005; 32(5):315-318.

·       Ehrmann J, Jr., Kolek A, Kodousek R, Zapletalova J, Lisova S, Murray PG et al.  Immunohistochemical study of the apoptotic mechanisms in the intestinal mucosa during children's coeliac disease. Virchows Arch 2003; 442(5):453-461.

·       Petrkova J, Cermakova Z, Drabek J, Lukl J, Petrek M. CC chemokine receptor (CCR)2 polymorphism in Czech patients with myocardial infarction. Immunol Lett 2003; 88(1):53-55.


Paternity and kinship

Collaborators

·       Department of Immunology and Immunogenetics, Teaching Hospital Olomouc: Doc.MUDr.Adela Bártová, CSc. (retired)

·       Mikrochem Olomouc: RNDr. Marian Luhový, CSc.

·       Science Faculty of Silesian University Opava: Doc.Ing.Petr Sosík, PhD.

·       Forensic DNA Service: Daniel Vaněk, PhD.

·       University of Vienna: Prof.Gottfried Fischer, MD. PhD., Prof. Wolfgang Mayr, MD., Dr.H.C., PhD.

·       Geeps Software: Bc. Ivan Drábek

·       Science Faculty of Silesian University Opava: Doc.Ing.Petr Sosík, PhD.

 

Previous students

·       Bc. Petr Linhart (Mgr., Silesian University Opava)

·       Bc. Tomáš Hánl (Mgr., Silesian University Opava)

Grants

·       AMVIS applied

Software

·       GenSoft (CaseAssistant and UJEC)

·       Výpočet pravděpodobnosti rodokmene

Publications

·       Drabek J. Vyjadreni sily expertniho dukazu pri urcovani otcovstvi [Way to express an expert evidence in paternity testing]. Casopis Lekaru Ceskych 2002; 141(12):371-375.

·       Drabek J. Urceni otcovstvi bez vzorku z otcova tela. Profilovani DNA a Bayesova veta. [Paternity testing without sample from putative father. DNA profiling and Bayes theorem]. Vesmir 2002; 81:69-70.


Non sequitur

·       Drabek J. reakce na clanek: K dialogu mezi vedou a nabozenstvim II. Zurnal Univerzity Palackeho 2000; 9:8.

·       Drabek J. The molecular genetics shopper's challenge. In HMS Beagle: The BioMedNet Magazine 2000; 83.

·       Frebort I, Galuszka P, Frebortova J, Popelkova H, Drabek J, Bilyeu KD. 1P16 Is the degradation of cytokinins in plants assisted by phenolics? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Rerum Naturalium Proceedings of the XIXth Meeting of the Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology, Olomouc, August 31 - September 3, 200[Chemica 43S], 49. 2004.

·       Frebort I, Galuszka P, Frebortova J, Popelkova H, Drabek J. 1L07 Biochemistry and physiological function of cytokinin dehydrogenase in plants. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Rerum Naturalium Proceedings of the XIXth Meeting of the Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology, Olomouc, August 31 - September 3, 2004[Supplement Chemica 43S], 23. 2004.

·       Frebortova J, Popelkova H, Galuszka P, Werner T, Drabek J, Schmulling T et al. 1P08 Characterization of Arabidopsis cytokinin dehydrogenase expressed in yeast Saccharomyces cerevisiae and tobacco plants. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Rerum Naturalium Proceedings of the XIXth Meeting of the Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology, Olomouc, August 31 - September 3, 2004[Supplement Chemica 43S], 38-39. 2004.